Ondernemers De Hoogerwerf houden de BIZ-camera’s langer in de lucht

In 2021 zet de BIZ Hoogerwerf - een samenwerking tussen de pandeigenaren op het gelijknamige bedrijventerrein - haar activiteiten graag voort. Korte lijnen met politie en gemeente, gezamenlijk investeren in camera’s en een scherp oog op uitstraling
van de buitenruimte blijven de ingrediënten voor het succes van de BIZ.
“Een BIZ wordt na een paar jaar al snel voor lief genomen. Dan is het makkelijk om te vergeten dat we onze beveiligingscamera’s SAMEN hebben gerealiseerd. En dat dat realiseren echt niet vanzelf gaat, daar zijn voldoende tijd én middelen voor nodig”, aldus bestuurslid Erik Klop.
“Om de camera’s actief te houden en ervoor te zorgen dat de kwaliteit van ons bedrijventerrein op peil blijft, roep ik alle pandeigenaars dan ook van harte op om zich positief uit te spreken over de BIZ in te stemming in november!”

BIZ op bezoek bij ondernemers

Eind oktober worden alle bedrijven op het bedrijventerrein bezocht door het BIZ straatteam. Om de wensen ten aanzien van de nieuwe BIZ-periode te peilen én de contactgegevens van de tekenbevoegde personen te verifiëren.

BIZ Plan 2021 - 2025 OV Hoogerwerf

Flyer BIZ Plan 2021 - 2025


Vormgeving en realisatie: Schot Marketing en Communicatie schot.nl